Print

Recomandări pentru autori

Written by Super User. Posted in Volum II, Nr. 2/ Iunie 2011

Fiecare articol va fi elaborat în limba română şi în limba engleză, fiind însoţit de un abstract format din 10 rânduri şi cuvinte cheie: maxim 8.
Autorii materialelor propuse spre publicare sunt rugaţi să respecte recomandările formulate mai jos:
- Articolele şi studiile trebuie să cuprindă între 4 şi 30 de pagini;
- Textul lucrării propriu-zise va fi însoţit de un rezumat în limba engleză de maximum 10 rânduri;
- Manuscrisele trimise către publicare la Revista Euromentor vor fi redactate după următorul format:
*Microsoft Word:
- Margini: Top:2,2 cm.; Left; 1,8 cm; Buttom:2,2 cm; Right:1,8 cm.
- Tipul fontului: Book Antiqua;
- Mărimea fontului: Titlul articolului trebuie scris boldat cu corp 14; la un rând spaţiu, numele autorului scris boldat cu corp 12, iar instituţia de provenienţă boldat cu corp 12. La 2 rânduri sub instituţie, abstractul trebuie scris italic cu corp 11, iar la 1 rând sub abstract, cuvintele cheie, la două rânduri sub abstract, textul se va redacta cu corp 12, font normal.
- Notele de subsol vor fi redactate cu 10;- Bibliografia va fi aşezată la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică. La cărţi se vor menţiona, în ordine autorul(-ii), anul apariţiei, titlul scris cu litere cursive, locul editării, editura, , volumul, pagina (-ile) la care se face trimiterea.